Sparkle destroyed blazer

Logo

CLARISSA BALOSSI

Milano, Milano Italia